Kursy prawa jazdy

Kategorie A, A1, A2, AM, B, C, D, E.

Kursy prawa jazdy w OSK KLAKSON sp. z o.o. zwykle rozpoczynają się co dwa tygodnie. Szkolenie prowadzone jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to część teoretyczna, drugi – zajęcia praktyczne. Chętni mogą pominąć część teoretyczną, jeśli uzyskają pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w Ośrodku Egzaminowania.

1. Zapisy

Telefonicznie pod numerem telefonu 32 616 33 55, 509 721 745

On-line pod adresem info@klakson.com.pl

Osobiście w sekretariacie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17 lub w dniu rozpoczęcia kursu

Na kurs prawa jazdy można zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

2. Opłaty

Odpłatność za kurs jest zgodna z cennikiem

Stosujemy zniżki dla uczniów, osób bezrobotnych oraz bonusy dla naszych absolwentów, którzy podwyższają kategorię prawa jazdy

Umożliwiamy zapłatę w trzech ratach - termin wpłaty I raty upływa po 7 dniach od rozpoczęcia kursu.

3. Dodatkowe koszty

Badanie lekarskie (wykonywane w naszym Ośrodku)

Opłata egzaminacyjna wg cennika egzaminów (wpłacana na konto Ośrodka Egzaminowania)

1 wyraźna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm (taka jak do dowodu osobistego)

4. Szkolenie

Zajęcia teoretyczne

Wykłady odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 17-20.00 (zgodnie z wymogami ustawy – patrz KATEGORIE)

Jeden z dni to szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej (prowadzone przez ratownika medycznego z wykorzystaniem m.in. fantomu)

Zajęcia prowadzone są w naszej klimatyzowanej sali wykładowej (wykładowca korzysta z najnowszych pomocy dydaktycznych, wykorzystując najnowocześniejsze programy multimedialne)

Kursantom udostępniamy testy przedegzaminacyjne i podręczniki (gratis)

Istnieje możliwość ćwiczenia rozwiązywania komputerowych testów egzaminacyjnych w naszym Ośrodku

Zajęcia praktyczne

Szkolenie praktyczne odbywa się z wykorzystaniem pojazdów: TOYOTA YARIS, Fiat Panda, Hyundai I20 (kat. B), Volkswagen z przyczepą dwuosiową (kat. BE), MAN (kat. C), MAN Z PRZYCZEPĄ (kat. CE), nowoczesny autobus SETRA (kat. D), motocykl SUZUKI Gladius (kat. A, A2), YAMAHA 250 (kat. A2), BAJAJ (kat. A1) ROMET (kat. AM). Tylko u nas wszystkie pojazdy identyczne z pojazdami na egzaminach. Umożliwiamy szkolenie pojazdem z automatyczną skrzynią biegów (FIAT PANDA), którą później zdaje się egzamin państwowy. Wybór Pandy z manualną skrzynia biegów, to również możliwość zdawania egzaminu tym samym samochodem (w WORD Katowice)

Każdy kursant ma zagwarantowaną wymaganą przepisami ilość godzin jazd - na kategorię B to minimum 30 godzin; zgodnie z wymogami ustawy (Dz.U. Nr 72 z 1998 r.) każda godzina szkolenia praktycznego to 60 minut

Jazdy odbywają się indywidualnie (kursant i instruktor)

Zatrudniamy kilku instruktorów, istnieje więc możliwość wyboru lub zmiany instruktora

Posiadamy własny plac manewrowy, oświetlony i pełnowymiarowy

Godziny jazd dostosowujemy do potrzeb kursantów - można umawiać się na jazdy od w godzinach 7-20, również w soboty i niedziele

Na koniec szkolenia przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

Kwalifikacja wstępna

Istnieje możliwość szkolenia w formie e-learningu lub wykładów on-line.

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.); Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

Kwalifikacja wstępna (przewóz rzeczy)

Kwalifikacja wstępna (dawniej kurs na przewóz rzeczy) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

195 godzin zajęć części podstawowej (teoria)

65 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)

16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Cena: 4500 zł

Kwalifikacja wstępna (przewóz osób)

Kwalifikacja wstępna (dawniej kurs na przewóz osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

195 godzin zajęć części podstawowej (teoria)

65 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)

16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Cena: 4500 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz rzeczy)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (dawniej kurs na przewóz rzeczy) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r i jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

95 godzin zajęć części podstawowej (teoria)

35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)

8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Cena: 2500 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz osób)

Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do uczestnika kursu.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (dawniej kurs na przewóz osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r i jednocześnie mają ukończone 23 lata dla kat. D, D+E. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

95 godzin zajęć części podstawowej (teoria)

35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)

8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Cena: 2500 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do uczestnika kursu.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r, a kat. C po 10 września 2009r i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

65 godzin zajęć części teoretycznej

5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Cena: 1500 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do uczestnika kursu.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r, a kat. C po 10 września 2009r, jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E oraz 23 lata dla kat. D, D+E i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć, w tym:

2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Cena: 1100 zł

Kursy ADR

Podstawowe oraz specjalistyczne.

Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR.

Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód.

Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Czas trwania kursu podstawowego:

24 godziny lekcyjne – kurs dokształcający początkowy
16 godzin lekcyjnych – kurs dokształcający doskonalący

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa) 30 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 20 prawidłowych odpowiedzi.

Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych obejmuje:

Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Rodzaje zagrożeń

Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń

Ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich

Obowiązki kierowcy

Czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku

Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele

Środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku

Zakazy ładowania razem

Oznakowanie opakowań - sztuki przesyłki

Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej

Informacje na temat ochrony środowiska

Kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Czas trwania kursu specjalistycznego:

16 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający początkowy),
8 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający doskonalący).

Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa) 18 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 12 prawidłowych odpowiedzi.

Kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje:

Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

Szczególne wymagania dotyczące pojazdów

Ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern

Przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów

Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach

Zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi

Kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz promieniotwórczych (kl. 7)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje:

Zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne

Zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

Czas trwania kursu specjalistycznego:

8 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający początkowy),
5 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający doskonalący).

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa) 15 pytań.
Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 10 prawidłowych odpowiedzi.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje:

Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych

Środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

ADR podstawowy

1. Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2. Główne rodzaje zagrożeń
3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń
4. Przejazd przez tunele alpejskie i ochrona ładunku
5. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów
6. Czynności które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego)
7. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu
8. Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
9. Środki ostrożności które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych
10. Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
11. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
12. Układanie sztuk przesyłki

Ilość godzin: 24

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Cena wraz z egzaminem: 450 zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych – cysterny

1. Informacje wstępne oraz sprawy administracyjne
2. Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia cystern
3. Zasady załadunku i rozładunku cystern uregulowane przepisami o dziedzinie transportu 4 –
4. Wymagania dotyczące używania pojazdu z cysterną, w tym dopuszczenie pojazdu do przewozu
5. Zachowanie się pojazdu na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczania się ładunku wewnątrz cysterny i wpływu tego zjawiska na bezpieczeństwo przewozu
6. Zasady postępowania kierowcy w razie wypadku pojazdu z cysterną

ilość godzin: 16
teoria: 14
praktyka/ćwiczenia: 2

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Cena wraz z egzaminem: 350 zł

Przewóz materiałów wybuchowych klasy I

1. Zagrożenia charakterystyczne dla materiałów i przedmiotów wybuchowych
2. Zasady używania nalepek ostrzegawczych oraz oznakowania sztuk przesyłki, kontenerów i pojazdów przewożących materiały wybuchowe
3. Szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdu przewożącego materiały wybuchowe
4. Szczególne wymagania dotyczące załadunku i rozładunku, manipulowania, rozmieszczania i mocowania sztuk przesyłek z materiałami wybuchowymi
5. Zasady ładownia razem do jednego pojazdu lub kontenera
6. Szczególne wymagania dotyczące używania pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, a w szczególności kategorie pojazdów i świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych

ilość godzin: 8
teoria: 6
praktyka/ćwiczenia: 2

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Cena: 300 zł

Przewóz materiałów klasy 7 (materiały promieniotwórcze)

1. Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.
2. Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych.
3. Oznakowanie sztuk przesyłek pojazdów przewożących towary klasy
4. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

ilość godzin: 8
teoria: 5
praktyka/ćwiczenia: 3

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Cena: 300 zł

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie obejmuje: 35 godzin zajęć w cyklu 5 razy 7 g. Osoby posiadające ważne szkolenie ADR lub na przewóz zwierząt mają tylko 21 godzin zajęć (3×7 g.). Zajęcia są w formie e- learningu.
Koszt szkolenia: 750 zł

Dla grup istnieje możliwość negocjacji ceny.

Kto i do kiedy powinien odbyć szkolenie okresowe?

Kierowcy posiadający w prawie jazdy kod 95, powinni odbyć szkolenie okresowe przed upływem daty umieszczonej przy kodzie 95. Przed rozpoczęciem kursu należy wykonać okresowe badania lekarskie i psychologiczne. Kolejny krok, to wizyta w wydziale komunikacji, gdzie należy złożyć badania oraz jedno zdjęcie w celu uzyskania PROFILU KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ). PKZ należy przedłożyć w biurze OSK KLAKSON w momencie zapisania się na szkolenie.

Obowiązek szkolenia okresowego został wprowadzony na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Szkolenie odbywa się w klimatyzowanej, wyposażonej sali wykładowej naszego ośrodka. Jeden dzień szkolenia jest w formie zdalnej.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.); Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz. 80

Dokumenty
Cennik

Wyślij zapytanie

    *Imię

    *Twój email

    *Telefon kontaktowy

    *Treść wiadomości

    Jaworzno, ul. Farna 2 (obok hali MCKiS) | tel. 32 616 33 55, 509 721 745