Dokumenty

Odpowiednie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w miejscu zamieszkania, aby uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), czyli 20-cyfrowy numer ewidencyjny, który należy przedstawić w „swoim” Ośrodku Szkolenia.

Aby ustalić termin egzaminu, należy w wybranym ośrodku egzaminowania przedstawić PKK, opłacić opłatę egzaminacyjną oraz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) lub wybrać termin na www.info-car.pl i opłacić przelewem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest okazanie się dowodem osobistym lub paszportem. Wg. obecnych przepisów do egzaminu można przystąpić 1 mies. przed ukończeniem wymaganego wieku.

Po zdaniu egzaminu państwowego, należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w miejscu stałego zameldowania, dowód opłaty za prawo jazdy i po ok. 14 dniach zgłosić się po odbiór prawa jazdy.

1. Podanie

Wypełniane na pierwszych zajęciach organizacyjnych. Zawiera dane o kandydacie na prawo jazdy: nazwisko i imię, adres, telefon, PESEL, posiadane uprawnienia do kierowania.

2. Orzeczenie lekarskie

Badania przeprowadzane są w naszym ośrodku.

3. Orzeczenie psychologiczne

Badanie przeprowadzone przez uprawnionego psychologa (dot. kat. C,CE,D).

4. Pisemne oświadczenie rodziców

Wymagane od rodziców (opiekunów) osób niepełnoletnich.

5. Fotografia kolorowa

Przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, o wym.3,5 x 4,5 cm).

Wyślij zapytanie

    *Imię

    *Twój email

    *Telefon kontaktowy

    *Treść wiadomości

    Jaworzno, ul. Farna 2 (obok hali MCKiS) | tel. 32 616 33 55, 509 721 745