Zadania egzaminacyjne
Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) C, D, CE
2 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem) C, D, CE
3 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) C, D
4 Zawracanie C
5 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu B, C, D, CE

    ?>