Kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

NOWOCZESNE SZKOLENIE!!!!!!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM  E-LERNINGU.
MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ I ODBYĆ SZKOLENIE W DOWOLNYM CZASIE .
SZCZEGÓŁY W BIURZE.


Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie  dla kierowców, którym prawo  jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.
Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Polskie regulacje prawne:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);
Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).
 
KWALIFIKACJA WSTĘPNA (PRZEWÓZ RZECZY)
Kwalifikacja wstępna (dawniej kurs na przewóz rzeczy) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy  kat. C po 10 września 2009r.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
•    195 godzin zajęć części podstawowej (teoria),
•    65 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria),
•    16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
•    4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
CENA: 4 500 zł.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA (PRZEWÓZ OSÓB)
Kwalifikacja wstępna (dawniej kurs na przewóz  osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
•    195 godzin zajęć części podstawowej (teoria),
•    65 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria),
•    16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
•    4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
CENA: 4 500 zł.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA (PRZEWÓZ RZECZY)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (dawniej kurs na przewóz rzeczy) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy  kat. C po 10 września 2009r i  mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:
•    95 godzin zajęć części podstawowej (teoria),
•    35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria),
•    8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
•    2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
CENA: 2 500 zł.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA (PRZEWÓZ OSÓB)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (dawniej kurs na przewóz osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r i jednocześnie mają ukończone 23 lata dla kat. D, D+E.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:
•    95 godzin zajęć części podstawowej (teoria),
•    35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria),
•    8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
•    2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do uczestnika kursu.
CENA: 2500 zł.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r, a kat. C po 10 września 2009r i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:
•    65 godzin zajęć części teoretycznej,
•    5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do uczestnika kursu.
 CENA: 1500 zł.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r, a kat. C po 10 września 2009r, jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E oraz 23 lata dla kat. D, D+E i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć, w tym:
•    2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do uczestnika kursu.
CENA: 1100 zł.
 

    ?>