Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców
kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.
 
Szkolenie obejmuje: 35 godzin teorii.
Koszt szkolenia: 350 zł


Dla grup istnieje możliwość negocjacji ceny.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Kto i do kiedy powinien odbyć szkolenie okresowe ?

 

 Powinieneś wymienić prawo jazdy przed  jeżeli uzyskałeś kat. C  jeżeli uzyskałeś kat. D
 10 września 2013  od 1 stycznia 2001
do 31 grudnia 2005
 od 1 stycznia 2006
do 10 września  2008
 10 września 2014 od 1 stycznia 2006
do 10 września  2009   
 

Kierowcy posiadający w prawie jazdy kod 95, powinni odbyć szkolenie okresowe przed upływem daty umieszczonej przy kodzie 95. Do dnia wydania świadectwa ukończenia kursu należy wykonać okresowe badania lekarskie i psychologiczne. kolejny krok, to wizyta w wydziale komunikacji, gdzie należy złożyć świadectwo, badania oraz jedno zdjęcie w celu uzyskania prawa jazdy z kodem 95 na okres kolejnych 5 lat. 

Obowiązek szkolenia okresowego został wprowadzony na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Szkolenie odbywa się w klimatyzowanej, wyposażonej sali wykładowej naszego ośrodka (zobacz zdjęcia poniżej).


Polskie regulacje prawne:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);
Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz. 80
 

    ?>