Kategoria A2
 
  • Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy 35kW (48KM) o stosunku masy do mocy nieprzekraczającym 0,2kW/kg
  • Wymagany wiek: 18 lat  (kurs można rozpocząć 3 mies. wcześniej)
  • Po 2 latach posiadania kat. A2 (20 lat), można ubiegać się o kategorię  A
  • 30 lekcji teorii
  • 20 godzin jazd motocyklem SUZUKI 
  • Cena kursu: patrz cennik
  • Jazda dodatkowa: patrz cennik

    ?>