Egzamin praktyczny

Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, trzeba wcześniej zaliczyć część teoretyczną (z wyjątkiem kat. E). Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z dwóch części - manewrów i jazdy miejskiej. Aby go zdać, należy pozytywnie zaliczyć oba elementy. W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do ponownego zaliczenia obydwu etapów egzaminu.
Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym obejmują:

  • Kategoria AM, A, A1, A2: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (nie dotyczy AM), slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 bramkami(slalom wolny),jazda z wymaganą prędkością pomiędzy pachołkami (slalom szybki), ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM) . 
  • Kategoria B: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
  • Kategoria C, CE, D, BE: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca do przodu oraz jazda wyznaczonym pachołkami pasem ruchu do przodu i do tyłu, ruszanie na wzniesieniu oraz wykonanie na placu manewrowym zadań określonych w tzw. tabeli  zestawów zadań losowo wybieranych przez pierwszą osobę na liście w grupie egzaminowanych. Zadania egzaminacyjne to: parkowanie skośne (C,CE,D,BE), parkowanie prostopadłe tyłem (C,CE,D,BE), parkowanie równoległe (C,D). Rozprzęganie (CE).

Jazda w ruchu miejskim polega na wykonaniu zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem programu egzaminacyjnego obejmującego wyszczególnione zadania. Czas trwania egzaminu:

  • Kategoria A, A1: nie krócej niż 25 minut, Przebieg trasy egzaminacyjnej jest ustalony i dostępny na stronie ośrodka egzaminowania np. WORD Katowice. Czas trwania egzaminu na kategorię AM to 10 minut.
  • Kategoria B: nie krócej niż 40 minut (egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny).
  • Kategoria C, CE, D: nie krócej niż 45 min.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego, egzaminator przekazuje informację  o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i wręcza wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.
Obecnie (po 19.01.2013) nie ma już konieczności wykupywania kursu dodatkowego po trzech negatywnych egzaminach. 

    ?>