Dokumenty do egzaminu z prawa jazdy

DOKUMENTY wymagane do przedstawienia w Urzędzie Miejskim w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

1. Podanie - (wypełniane na pierwszych zajęciach organizacyjnych) zawiera dane
     o kandydacie na prawo jazdy, czyli nazwisko i imię, adres, telefon,
     nr PESEL, posiadane uprawnienia do kierowania; 

2. Orzeczenie lekarskie - badania przeprowadzane są w naszym ośrodku 

3. Orzeczenie psychologiczne - badanie przeprowadzone przez uprawnionego psychologa (dot. kat. C,CE,D)

4. Pisemne oświadczenie rodziców - wymagane od rodziców (opiekunów) osób niepełnoletnich

5. Fotografia kolorowa (przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, o wym.3,5 x 4,5 cm)


Dokumenty od 1 do 5 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w miejscu zameszkania, aby uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), czyli 20-cyfrowy numer ewidencyjny, który należy przedstawić w "swoim" Ośrodku Szkolenia. 
 

Aby ustalić termin egzaminu, należy w wybranym ośrodku egzaminowania przedstawić PKK, opłacić opłatę egzaminacyjną oraz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu drogą elektroniczną poprzez stronę: www.info-car.pl

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest okazanie się dowodem osobistym lub paszportem.
Wg obecnych przepisów do egzaminu można przystąpić 1 mies. przed ukończeniem wymaganego wieku.


Po zdaniu egzaminu państwowego, należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w miejscu stałego zameldowania, dowód opłaty za prawo jazdy i po ok. 14 dniach zgłosić się po odbiór prawa jazdy.

    ?>